و النبي با ابله

أَكْرِمُوا أَوْلَادِی‏ وَ حَسِّنُوا آدَابِی (4)؛ فرزندان مرا گرامى بدارید، و آداب و سنن مرا خوب انجام دهید. علم پروردگار ما همه چيز را در بر گرفته است ( و او با مرحمت و محبّتي كه نسبت به مؤمنان دارد ، ايمان ما را محفوظ مي‌فرمايد

2022-12-03
    Twitter س
  1. بررسی آبارترجمه‌ها به فارسی
  2. امیرکبیر
  3. Between me and you, my “I-ness” torments me